Senin, 18 Februari 2013

NAMA JEPANG KAMU

2/18/2013 07:11:00 PM 0
MAU TAU NAMA JEPANG KAMU INI DIA 


Berikut aturannnya : 

1 . Nama depan menggunakan angka terakhir tahun kelahiran

0 : sakurai

1 : momo

2 : ginichi

3 : kugou

4 : hideyashu

5 : zen

6 : koukei

7 : sikaku

8 : komozaku

9 : shinji


2. Nama tengah (diambil dari tgl lahir) + digabung dgn nama akhir (diambil dari bulan lahir)

Tanggal1 : mitsu

2 : kou

3 : mina

4 : ikki

5 : sudo

6 : zen

7 : shika

8 : kage

9 : kaze

10 : kimi

11 : gaka

12 : shu

13 : hi

14 : kumo

15 : shimi

16 : haru

17 : koda

18 : shon

19 : yama

20 : bon

21 : uzu

22 : shin

23 : yumi2

4 : gyn

25 : shige

26 : ran

27 : shou

28 : geru

29 : neko

30 : janko

31 : to


Bulan

cewek~cowok

1 : rinko ~ kun

2 : ki ~ tora

3 : mira ~ ko

4 : ri ~ masa

5 : miki ~ rou

6 : mi ~ tou

7 : ringo ~ koda

8 : ka ~ yori

9 : mori ~ da

10 : suki ~ raku

11 : muki ~ ka

12 : yuki ~ jin

Komunitas Warung Blogger

Blogger Perempuan

Blogger Perempuan